top of page

אחריות

אסלות תלויות - 3 שנות אחריות. טיפול והחלפה ע"י טכנאי החברה בבית הלקוח.

מנגנון שאיבת ריחות לאסלה תלויה - 3 שנות אחריות. טיפול והחלפה ע"י טכנאי החברה בבית הלקוח.

מושב אסלה - שנה אחריות.

מנגנון שאיבת ריחות לאסלה עומדת - שנה אחריות.

באחריות הלקוח לוודא שהמוצרים תקינים בעת קבלתם או לאחר סיום ההתקנה ע"י טכנאי החברה.

האחריות אינה מכסה נזק שנגרם ע"י הלקוח. במקרה של נזק לקוח, יחויב הלקוח בעלות ביקור טכנאי ובעלות תיקון או החלפה. 

bottom of page